FANDOM


Generační lodě jsou obrovská plavidla se samostatně udržitelným prostředím dovolující velice pomalý mezihvězdný let podsvětelnou rychlostí. Jde o druhy megalodí (megaships).

První generace generačních lodí opustili Zemi v roce 2097 a byly vysílány po mnoho desetiletí. Sluneční soustavu jich opustilo přes 70.000. Hyperpohon (FSD) byl vynalezen ve 22. století, čímž se generační lodě staly zbytečné. Generační lodě tedy byly vypouštěny od roku 2097 do zhruba 2200 (cca 1200 až 1100 let zpátky).

Je známé, že tímto způsobem na některých planetách mimo Bublinu vznikly kolonie a osídlení.

Známá osídlení Editovat

Domovský systém The Ancients of Mumu s vystému Phekda (známý též jako Gamma Ursae Majorid nebo též Phad) byl osídlen právě jednou z generačních lodí.

Historie Editovat

Příběh generačních lodí je příběh dobrodruhů, kteří poprvé vstoupili do nicoty vesmíru v mnohem jednodušších plavidlech nežli těch, kterými létají hráči Elite Dangerous v 34. století.

V dějinách Elite Dangerous (začínajících od současnosti do roku 3302) století mezi letopočty 2200 a 2700 byla nazývána jako Zlatý věk objevování. Technologie byla oproti 34. století primitivní, bez nadsvětelné komunikace, bez hyperspace, s primitivními zbraněmi a ve špatných životních podmínkách. 

Téma mystických generačních lodí tvoří podstatnou část světa Elite Dangerous. Co je tedy generační loď?

Mnoho tisíců generačních lodí opustili Zemi v 21. století (první v roce 2097), ale zdá se, že proces jejich vysílání nebyl příliš jednotně řízen. Některé nebyly vybaveny dostatečně tak, jak mohly. V dobách, kdy nadsvětelná komunikace neexistovala, potenciální osídlitelé čelili strašlivým rizikům zcela sami, cestujíce tisíce světelných let do nicoty, obdobně jako vlaky v 18. a 19. století napříč budoucími Spojenými státy americkými.

Některé byly úspěšné a našly nové světy. Většina však nikoliv. Některé se rozhodly vrátit zpět s dobrodružným příběhem.

Mnoho zmizelo v hlubokém vesmíru, kdy jejich vraky jsou unášeny nikdy nekončící trajektorií dál a dál. Některé se rozhodly usadit a přežít několik desetiletí, než zahynuly v důsledku nějakého místního neštěstí.

Některé možná ještě žijí, omezeny světelnou nebo dokonce žádnou komunikační technologií, která se mohla poškodit během celých tisíciletí provozu. Říkáme, že zmizely beze stopy, ale možná jsou stále někde venku.

U některých již může žít třicátá generace - u těch, které stále cestují "běžným" vesmírem v relativistické rychlosti.

Obecně jsou tito cestovatelé známí jako "ztracení."

Jednoduchým výpočtem zjistíme, že některé z těchto lodí právě dosahují svého cíle až nyní, pokud si uvědomíme, že byly vyslány k cílům v řádu stovek světelných let (což bylo pro technologii 21. až 24. století zcela možné). Maximální vzdálenost, kterou mohly reálně cestovat, je kolem 1.000 světelných let (zřejmě mnohem méně), takže objevené lodě i jejich civilizace mohou být dnešními průzkumníky snadno dosažitelné.

Objevené lodě Editovat

Generation Ship Lycaon Editovat

Generační loď Lycaon byla objevena v systému Alaunus komandérem Lexic Meise 23. dubna 3303 a jedná se o první objevenou generační loď. Lze jí nalézt cestou k 10. planetě v systému Alaunus a poté v supercruise směrem k systému Horae ve vzdálenosti 22.000 ls. Dle lodních záznamů její posádka zmizela z důvodu nákazy mimozemským mikroorganismem s příznaky viru chřipky, který byl imunní vůči všem dostupným vakcínám. Mikroorganismus se na loď dostal při průzkumu asteroidu a rychle se rozšířil. Poté, co celá posádka zemřela na nákazu, loď zřejmě ztratila energii a v tomto stavu zůstala do současnosti.

Generation Ship Venusian Editovat

Generační loď Venusian byla objevena komandérem Klumpozyte 26. dubna 3033. Nachází se v systému Kitae a může být nalezena v supercuise ve směru na Zephyrus. Její záznamy vypovídají, že na ní zaútočili a následně ji obsadili piráti, kteří chtěli posádku prodat do otroctví. Tucet osob personálu a kolem stovky pasažérů se zabarikádovalo na nějaký čas v jedné lodní části, ale byla zrazena vedoucím důstojníkem, který ukázal pirátům skrytou cestu skrze údržbářské koridory, kterými barikádu obešli a ukončili patovou situaci. Zbytek posádky byl zotročen a Venusian opuštěn.

Generation Ship Hyperion Editovat

Generační loď Hyperion objevil komandér Vall 27. dubna 3303. Její lokace je v Lalande 2966 a lze jí nalézt přesunem ke čtvrté planetě systému a dále pokračovat směrem k Yemaki do vzdálenosti 7.000 ls. Problémy na Hyperionu začali ve chváli, kdy pasažéři začali uctívat dítě jménem Zachariah jako svého mesiáše, který je měl dovést do zaslíbené země. Ve chvíli, kdy se lodní velitel pokusil zastavit rituál a zajmout Zacharia, byl umístěn do přechodové komory. Poté Zachariah odhalil svůj plán a nařídil všechny přechodové komory otevřít. Posádka na toto přistoupila věříc, že tím dosáhne stavu vyššího bytí. Jeden z poddůstojníků Hyperionu plánoval Zacharia zabít předtím, než tento plán uskuteční, ale selhal, jelikož byl zabit nebo již bylo příliš pozdě. Životní podpora lodi byla otevřením komor přetížena a Hyperion vypustil veškerý svůj vzduch, čímž zemřela celá posádka i pasažéři.

Generation Ship Odysseus Editovat

Generační loď Odysseus byla objevena komandérem DarkShadowLYNX dne 28. dubna 3303. Nachází se v systému Ross 859 na oběžné dráze planety Ross 859 B 1. Během cesty Odyssea jeho pasažéři ve volbách přiznali vládnoucí radě absolutní moc, kdy rada změnila cíl původní mise. Dokud měla loď dostatek jídla, vody, léků a energie, věřili, že trvalý život na palubě je bezpečnější než risk při snaze kolonizace neznámých planet. Po letech, během páté generace pasažérů, čelil Odysseus smrtící nákaze. Rada rozhodla o stanném právu a na některé části lodi uvrhla karanténu, kdy tyto části byly vypuštěny do vesmíru. Někteří členové posádky chtěli radu svrhnout a nasměrovat Odyssea k další z obyvatelných planet, ale nikdo z nich nevěděl, jak přežít mimo loď a bez právního systému rady. Pak se nákaza vrátila. Po dvaceti letech neúspěšného zápasu s nákazou byla rada a většina pasažérů zahubena. Jeden z posledních pasažérů nahrál záznam s varováním, aby již nikdo jiný na loď nevstupoval.

Generation Ship Thetis Editovat

Generační loď Thetis objevil komandér Rhaider 28. dubna 3303. Nachází se v systému Nefertem, obíhajíc kolem planety Nefertem 6 A. Krátce po její deváté generaci zaznamenali mnozí pasažéři zvuk šeptání jdoucí z komunikačních přístrojů. Zvuk - digitální signál který loď přijala komunikačními kanály, uváděl posádku do vražedného šílenství, což mělo za následek ztráty na celé palubě. Bylo zjištěno, že signál pochází z neobydlené planety, kterou Thetis míjel před 15 světelnými roky. Členové posádky, kteří signál zaslechli ho popisovali jako šeptání slov "Zabij všechny." Posádka nebyla schopná signály jdoucí z komunikační sítě zastavit a zabíjení pokračovalo, kdy afektovaní jedinci kreslili na zdi krví neznámé obrazce. Poslední záznam je nahrávka samotného záhadného signálu.

Generation Ship Pleione Editovat

Generační loď Pleione byla objevena komandérem Carbucketty dne 5. května 3303. Lokalizována byla v systému Hez Ur a lze jí najít cestováním na pátou planetu v systému a dále změnou kurzu na systém Teuten ve vzdálenosti 8.000 ls. Mise Pleione selhala, jelikož její obyvatelé spolu plodili pouze mužské jedince. Lodní primář objevil, že muži na palubě neprodukují gamety s chromosomem XX, a to na základě nevysvětlitelné anomálie. Tento nedostatek mohl být technologicky napraven, avšak předchůdce vrchního lékaře nevybavil lékařský inventář lodi čímkoliv umožňujícím změnu pohlaví plodu v jeho embryonálním stádiu nebo rezervním vzorkem genů XX a XY. Nakonec všechny ženské zástupkyně na lodi dosáhly věku, kdy nemohly otěhotnět, na základě čehož začala populace na lodi vymírat. Posádka se rozhodla loď opustit. Primář se rozhodl na lodi i přes to zůstat a zemřít při plnění původní mise.

Generation Ship Atlas Editovat

Generační loď Atlas objevil komandér Dilliam53 23. května 3303. Nachází se v systému Charik Drift obíhající hvězdu Charick Drift A. Ve chvíli, kdy se generační loď Atlas přibližovala svému cíli, hlavní technik Tom Edwards zjistil, že loď není schopná zastavit, a to z důvodu výrobní chyby, které si po celou dobu nikdo nevšiml. Bylo rozhodnuto, že Atlas bude udržovat svůj kurz, během čehož budou jeho pasažéři a životně důležité vybavení vystřeleno únikovými moduly k cílovému světu v době, kdy kolem něho Atlas bude prolétat. Vzhledem k tomu, že odpalování těchto modulů vyžadovalo přítomnosti osoby na palubě lodi, Edwards se dobrovolně nabídl, že na lodi zůstane, a to i přes to, že jeho manželka Jean byla těhotná. Kromě jediného modulu, který byl vypuštěn příliš brzy, v důsledku čehož explodoval, plán zřejmě vyšel a obyvatelé byli úspěšně evakuováni díky Edwardsově oběti. Lodní kapitán slíbil, že po něm pojmenuje založenou kolonii. Atlas pokračoval ve svém letu dál. Po čase mu došlo palivo; od té doby odpočívá tam, kde byl nyní nalezen.